Servis

Inžiniering

Naši vysoko kvalifikovaní, kreatívni inžinieri poskytujú pomoc našim zákazníkom a perspektívnym zákazníkom s cenovými ponukami a vývojom a výrobou foriem. Konajú ako projektoví manažéri, spolupracujúci s výrobou, kvalitou a predajom.

Viac informácií...

Záruka kvality

Certifikácia : STN EN ISO 9001 : 2016 / EN ISO 9001 : 2015

Oddelenie technickej kontroly v rámci optimalizácie pracovných postupov a výrobných procesov zabezpečuje :

Viac informácií...

Kapacity a možnosti

Hobes Slovákia vlastní 5 výrobných hál s celkovou výmerou výrobných priestorov 5 000 m2. Kapacitne máme haly vyťažené na 65%. Rozloha nášho areálu je 10 000 m2. Na zlievarni Zinkových odliatkov pracujeme na 3 zmeny 5 dní v týždni. Na ostatných prevádzkach iba v jednej zmene.

Viac informácií...

btn-cena
btn-cena
btn-cena

hobes-logo-kontakt