Servis Kapacity a možnosti

Kapacity a možnosti

Hobes Slovákia vlastní 5 výrobných hál s celkovou výmerou výrobných priestorov 5 000 m2. Kapacitne máme haly vyťažené na 65%. Rozloha nášho areálu je 10 000 m2. Na zlievarni Zinkových odliatkov pracujeme na 3 zmeny 5 dní v týždni. Na ostatných prevádzkach iba v jednej zmene.

HOBES Slovakia s.r.o.

Sústavne investujeme do automatizácie našej výroby a nákupu nových moderných strojov.

V našom regióne je dostatok pracovnej sily , ktorá po vyškolení môže zaujať pracovné pozície.

btn-cena
btn-cena
btn-cena

hobes-logo-kontakt