Modernizácia výroby

Realizujeme s podporou EU

eu-bok

op-kahr2

Zakúpenie modernej inovatívnej technológie
na výrobu zinkových odliatkov pre
spoločnost HOBES SLOVAKIA, s.r.o.

Prijímateľ: HOBES SLOVAKIA, s.r.o.
Družstevná 2487, 075 01 Trebišov

Miesto realizácie projektu:
Družstevná 3738,   075 01  Trebišov

Začiatok realizácie: 07/2014
Ukončenie realizácie: 09/2015
Výška NFP: 198 800 EUR

Stav „pred“: Technická úroveň súčasných strojov nedokáže v plnej miere zabezpečiť požadovanú kvalitu a objemy výroby zinkových odliatkov

Stav „po“:Obstaraním inovatívnej technológie sa rozšíria inovačné a výrobné možnosti spoločnosti, modernizuje sa výrobný proces, zvýšia jej výrobné kapacity, čím sa dosiahne rast objemu objednávok. To sa prejaví v raste tržieb a pridanej hodnoty.


 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
www.economy.gov.sk

Realizovali sme s podporou EU

eu-bok

op-kahr2

Zakúpenie modernej inovatívnej technológie
na výrobu zinkových odliatkov pre
spoločnost HOBES SLOVAKIA, s.r.o.

Prijímateľ: HOBES SLOVAKIA, s.r.o.
Družstevná 2487, 075 01 Trebišov

Miesto realizácie projektu:
Družstevná 3738,   075 01  Trebišov

Začiatok realizácie: 24.09.2014
Ukončenie realizácie: 31.10.2014
Výška NFP: 198 800 EUR

Stav „pred“: Technická úroveň strojov nedokázala v plnej miere zabezpečiť požadovanú kvalitu a objemy výroby zinkových odliatkov

daw80

Stav „po“: Obstaraním inovatívnej technológie sa rozšírili inovačné a výrobné možnosti spoločnosti, modernizoval sa výrobný proces, zvýšili sa výrobné kapacity, čím sa dosiahol rast objemu objednávok. To sa prejavilo v raste tržieb a pridanej hodnoty.

 www.economy.gov.sk


eu-bok

op-kahr2

Modernizácia zlievarenskej technológie výroby
spoločnosti HOBES SLOVAKIA, s.r.o.

Prijímateľ: HOBES SLOVAKIA, s.r.o.
Družstevná 2487, 075 01 Trebišov

Začiatok realizácie: 10/2011
Ukončenie realizácie: 2/2012
Výška NFP: 230 000 EUR

Vďaka príspevku z fondov EU sme zakúpili lisy Techmire a FRECH, následkom čoho sa nám zvýšila kvalita a produktivita práce

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
www.economy.gov.sk