Realizujeme s podporou EU

eu-bok

op-kahr2

Zakúpenie modernej inovatívnej technológie
na výrobu zinkových odliatkov pre
spoločnost HOBES SLOVAKIA, s.r.o.

Prijímateľ: HOBES SLOVAKIA, s.r.o.
Družstevná 2487, 075 01 Trebišov

Miesto realizácie projektu:
Družstevná 3738,   075 01  Trebišov

Začiatok realizácie: 07/2014
Ukončenie realizácie: 09/2015
Výška NFP: 198 800 EUR

Stav „pred“: Technická úroveň súčasných strojov nedokáže v plnej miere zabezpečiť požadovanú kvalitu a objemy výroby zinkových odliatkov

Stav „po“:Obstaraním inovatívnej technológie sa rozšíria inovačné a výrobné možnosti spoločnosti, modernizuje sa výrobný proces, zvýšia jej výrobné kapacity, čím sa dosiahne rast objemu objednávok. To sa prejaví v raste tržieb a pridanej hodnoty.


 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
www.economy.gov.sk