Úvod Pracovné podmienky

Pracovníci a pracovné podmienky

Vzdelanostná a remeselná úroveň našich pracovníkov je vysoká. Výber najlepších ľudí sa robí výlučne na základe ich vedomostí a zručností. Spoločnosť sa nepretržite stará o pracovné podmienky a vzdelávanie svojich zamestnancov.

Vytvára im kultúrne podmienky na pracoviskách a stará sa aj o ich zdravie a kultúrne a športové vyžitie. Spolu s dobrým mzdovým ohodnotením to vytvára vysokú motivovanosť a lojalitu pracovníkov.

btn-cena
btn-cena
btn-cena

hobes-logo-kontakt