Kapacity a možnosti

Hobes Slovákia vlastní 5 výrobných hál s celkovou výmerou výrobných priestorov 5 000 m2. Kapacitne máme haly vyťažené na 65%. Rozloha nášho areálu je 10 000 m2. Na zlievarni Zinkových odliatkov pracujeme na 3 zmeny 5 dní v týždni. Na ostatných prevádzkach iba v jednej zmene.

Sústavne investujeme do automatizácie našej výroby a nákupu nových moderných strojov.

V našom regióne je dostatok pracovnej sily , ktorá po vyškolení môže zaujať pracovné pozície.


 Kapacity a možnosti / Kapacity a možnosti - foto

Čo robíme

Máme tri hlavné výrobné programy: zadlabávacie zámky, tlakové liatie zinku a nerezový záhradný nábytok