Záruka kvality

Záruka kvality

Certifikácia : STN EN ISO 9001 : 2016 / EN ISO 9001 : 2015

Oddelenie technickej kontroly v rámci optimalizácie pracovných postupov a výrobných procesov zabezpečuje:

 • zber dát o spokojnosti zákazníka
 • hodnotenie spoľahlivosti procesov – SPC
 • analýzu reklamácií od zákazníkov
 • analýzu príčin a dôsledkov – FMEA
 • proces schvaľovania dielov pre sériovú výrobu – PPAP
 • kvality produktov v sériových dodávkach
 • vypracovanie dohôd o zabezpečovaní kvality
 • výkon metrologických činností.

Meracie príslušenstvo:

 • 3D merací prístroj
 • profil projektor – optický prístroj
 • váhy – stanovenie hustoty zinku
 • skúšobný stroj na stanovenie pevnosti kovov
 • ostatné kalibrované meradlá (posuvné meradlá, dutinomery, mikrometre, kalibre) na meranie kľúčových parametrov.

Kontrola kvality:

 • vstupná kontrola nakupovaných dielov
 • medzi - operačná kontrola prvého kusu na začiatku produkcie počas každého procesu
 • medzi - operačná kontrola posledného kusu na začiatku produkcie počas každého procesu
 • SPC – kľúčových parametrov
 • výstupná kontrola vyrobených kusov

Politika kvality:

Politika kvality určuje hlavné zásady a zámery vedenia spoločnosti.

Vedenie spoločnosti sa hlási k zodpovednosti za dodržiavanie a neustále zdokonaľovanie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015 v súlade s ďalšími aplikovateľnými požiadavkami. Zlepšovanie systému manažérstva kvality a zvyšovanie kvality výrobkov je neustála činnosť, na ktorej sa podieľajú všetci pracovníci spoločnosti. Kvalita sa pritom chápe nielen ako kvalita produktu, ale aj ako kvalita ostatných činností a výkonov pri realizácii požiadaviek zákazníka.

To, čo stojí zato, aby sa urobilo, stojí zato, aby sa urobilo dobre

Hlavné zámery a zásady:

 1. Orientácia na zákazníka - najvyšším zámerom spoločnosti je uspokojovanie požiadaviek svojich zákazníkov a zvyšovanie ich spokojnosti
  Zvyšovanie komplexnej spokojnosti a lojality súčasných zákazníkov a získavanie nových zákazníkov. Rozvíjať kvalitný kontakt so zákazníkom s dôrazom na špecifikáciu jeho požiadaviek a nárokov
 2. Kvalita dodávaných výrobkov
  Zabezpečiť kvalitu pri každej operácií vykonávanej na výrobku tak, aby sa dosiahla kvalita výsledného produktu
 3. Prosperita spoločnosti
  Stabilizovať výkony spoločnosti a dosahovať stále lepšie ekonomické výsledky
 4. Vzdelávanie pracovníkov spoločnosti
  Kvalita ľudských zdrojov a ich profesionálny rast je nevyhnutnou podmienkou pre neustále zlepšovanie a zvyšovanie kvality dosahovaných výkonov

 Záruka kvality / Záruka kvality - foto
 Záruka kvality / Záruka kvality - foto
 Záruka kvality / Záruka kvality - foto
 Záruka kvality / Záruka kvality - foto

Čo robíme

Máme tri hlavné výrobné programy: zadlabávacie zámky, tlakové liatie zinku a nerezový záhradný nábytok